donderdag 7 januari 2010

Wie doet wat in de creatieve stad?

Veel organisaties zetten zich in om de stad Leiden sterker te maken. Zo veel dat je misschien het overzicht kwijtraakt. Daarom hierbij een beknopte omschrijving van de belangrijkste partijen.

Leiden Marketing
Leiden Marketing/Stadspartners Leiden is opgericht om Leiden (inter)nationaal beter op de kaart te zetten. Het vertegenwoordigt zo'n beetje alle grote organisaties in Leiden: gemeente, onderwijsinstellingen, LUMC, Museumgroep, Centrummanagement, Biosciencepark, Leiden Congresstad. Directeur is John Kroes. Het Visitor Centre aan het Stationsplein is de centrale plaats waar bezoekers van VVV, universiteit en KvK terecht kunnen. Ook het Uitbureau is hier ondergebracht. Directeur van het Visitor Centre is Agta Kockmann.

Stadslab Leiden
Stadslab Leiden mobiliseert de creatieve klasse van Leiden om de concurrentiepositie van Leiden als (creatieve) stad te versterken. Multidisciplinaire teams van creatieve geesten als wetenschappers, kunstenaars, cultuurmakers, ondernemers uit bioscience en communicatie etc. werken aan concrete projecten die Leiden aantrekkelijker, ondernemender, cultureler, creatiever, innovatiever Leiden. Voorzitter is Gijsbert van Es.

Binnenstad

Voor een bruisender, economisch vitaal en aantrekkelijke binnenstad is het Centrummanagement actief. Hierin participeren de gemeente, ondernemersverenigingen, vastgoedeigenaren. Centrummanager is Joost Bleijie.

Communicatie
De stichting Leiden Communicatiestad is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Leiden, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, ROC Leiden en grotere communicatiebedrijven in Leiden. De stichting heeft tot doel om de communicatiesector in (de regio) Leiden te vergroten en te versterken. Er zijn drie speerpunten: huisvesting voor communicatiebedrijven, netwerkvorming en innovatie en afstemming van onderwijs, onderzoek en arbeidsmarkt. Directeur is Peter Duijvestein.

Van Communicatiekring Rijnland (CKR) kunnen bedrijven en organisaties lid worden in de communicatiesector in de regio Leiden. CKR organiseert regelmatig netwerkcafés die worden gesponsord door de stichting Leiden Communicatiestad. Voorzitter is Maarten van Vliet.

071-ICT richt zich op bedrijven en organisaties die zich (deels) richten op de technische kant van communicatie, de informatietechnologie.

Bioscience

Wat Leiden Communicatiestad doet voor de communicatiesector, doet Leiden Bio Science Park voor de biosciencesector. Directeur is Nettie Buitelaar. Het belangrijkste speerpunt is de ontwikkeling van het biosciencepark in de Leeuwenhoek. De VOIBSP is de Vereniging van Ondernemingen en Instellingen Bio Science Park - alle ondernemers en instellingen die op het BSP zijn gevestigd, kunnen er lid van worden.

Cultuur
Het Cultuurfonds Leiden is opgericht door de gemeente Leiden en Fonds 1818 met als doel de cultuursector in Leiden te versterken. Het fonds verstrekt subsidies aan cultuurmakers in Leiden, maar cultuurmakelaar Erica Haffmans doet méér, zoals het leggen van verbindingen tussen cultuurmakers en het zorgen voor samenwerking en belangenbehartiging in de hele sector.

De Cultuurtafel Leiden organiseert op regelmatige basis netwerkbijeenkomsten voor de belangrijkste aanbieders van kunst en cultuur in Leiden. De organisatie is in handen van Liesbeth Hesselink.

Musea
De Leidse musea Naturalis, RMO, Volkenkunde, Hortus Botanicus, Sieboldhuis en Lakenhal werken samen in de Museumgroep Leiden. Directeur a.i. is Hans van Oel.

Geen opmerkingen: