maandag 16 november 2009

Waarom zou je ondernemers in je stad willen?

Een simpele vraag stelde een aanstaand politica mij laatst: waarom zou je eigenlijk ondernemers in je stad willen? Waarom moeten we bijvoorbeeld blij zijn dat Achmea een groot kantoor vestigt in Leiden (zie foto)? Waarom is het zo'n probleem dat Leiden een slaapstad is en dat veel intellect 's ochtends de stad verlaat om in Amsterdam of Den Haag te gaan werken?

Ik moet eerlijk zeggen dat het antwoord er niet meteen vlot uitrolde. Uiteraard heb je ondernemers nodig die dichtbij zijn als je een lekkende kraan hebt of als je broodnodig brood nodig hebt. Maar waarom zou je exportsectoren als bioscience en communicatie in je stad willen?

Een beter humeur
Natuurlijk: het is voor vele mensen vele malen prettiger om in de eigen stad te kunnen werken. Je zit niet met haringen in een NS-tonnetje in de ochtendspits. Het scheelt kosten. Het scheelt files. Het scheelt milieu. Het scheelt humeur. Bij jou en bij de kinderen die je aan het eind van de dag nog moet ophalen op de crèche.

Flexibiliteit
Maar verder? Gaandeweg kwamen we op een aantal mooie voorbeelden van wat ondernemers voor een stad kunnen betekenen. Bijvoorbeeld Bureau Blaauwberg dat niet moeilijk doet als een medewerker vrijaf wil nemen om het Leids Film Festival te organiseren. Had hij op een ministerie in Den Haag gewerkt, dan had hij vast niet op dezelfde flexibiliteit hoeven te rekenen en was het nog maar de vraag of het Leids Film Festival er was.

Sponsoring
Nog een voorbeeld: de bedrijven die sport- en culturele evenementen ondersteunen in financiële en organisatorische zin. De sterken helpen de zwakken. Te veel sport en cultuur ten opzichte van financieel draagkrachtigen is slecht voor een stad. Met contributies, lidmaatschappen en subsidies red je het vaak niet om echt kwaliteit neer te zetten. Er zijn talloze voorbeelden van bedrijven die op die manier tal van hoogwaardige evenementen in de stad mogelijk maken, van Leiden Marathon tot Leidens Ontzet.

Fysieke omgeving
We kwamen ook op Nieuwe Energie: de opvang van dak- en thuislozen die deels mogelijk is door in hetzelfde pand een prachtig Huis van de Communicatie te hebben. Met als bijkomend effect dat een prachtig stuk industrieel erfgoed bewaard is gebleven. En op voorbeelden van bedrijven die de omgeving van hun panden helpen opknappen, bijvoorbeeld de omliggende parken, waar de bewoners van meeprofiteren.

Export
En tot slot: als bedrijven in de bioscience en communicatiesector in andere delen van het land en de wereld hun geld verdienen en dat vervolgens uitgeven in de eigen lokale economie (denk aan schoonmaak, loodgieters, catering, congressen, borrels na vijven etc.) dan neemt de 'afgeleide werkgelegenheid' in Leiden toe en stijgt daarmee het voorzieningenniveau in de stad. Heb je géén exportsector of exporteer je meer dan je importeert, dan kan de stad zich nooit ontwikkelen.

Waarom is het volgens jou (niet) nodig om meer ondernemingen naar Leiden te halen? Ik hoor graag je reactie hieronder.

1 opmerking:

Herman Scholten zei

Ik denk dat een slaapstad op de lange termijn uiteindelijk funest is. Je loopt dan een grote kans dat vooral de jongeren de stad zullen verlaten, richting bruisende andere stad. Slaapstad tegenover bruisende stad, dan weet ik het wel, dat wordt dode stad.
Overigens denk ik dat het niet nodig is dat Leiden alle voorzieningen moet hebben, we moeten ook randstedelijk durven denken. Daarbij denk ik bv. aan het wel of niet hebben van een grote evenementenhal. Van mij hoeft dat niet persé.