vrijdag 9 oktober 2009

Leiden Communicatiestad in één beeld

Bijgaande infographic geeft een mooi integraal beeld van waar de stichting Leiden Communicatiestad de komende jaren aan gaat werken (klik erop en hij wordt groter). Je ziet de communicaketen die de stichting de komende jaren compleet wil maken en wil versterken, middelbare school tot en met ruimte voor grote ondernemingen.

Communicatieonderwijs
Het begint met mediaklassen op de middelbare scholen. Leerlingen maken er kennis met bijvoorbeeld televisie maken, (school)kranten en tijdschriften opzetten, debatten organiseren. Heb je de smaak te pakken, dan stroom je door naar ROC Leiden (o.a. Communicatie & Marketing en Mediatechnologie), Hogeschool Leiden (Communicatie of Mediatechnologie) of Universiteit (bachelor Taal & Communicatie, of veel communicatiegerelateerde minoren en keuzevakken naast een niet-communicatiestudie). En als sluitstuk zijn er de communicatiemasters op de universiteit. Dat zijn er inmiddels achttien, bij de faculteiten Geesteswetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Doorlopende leerlijn
De stichting Leiden Communicatiestad wil stimuleren dat de curriculae van de diverse opleidingen en studies goed op elkaar aansluiten, zodat er een goede doorlopende leerlijn ontstaat in Leiden. En Leiden daarmee een extra aantrekkelijke stad wordt om communicatie te studeren. Daarnaast wil de stichting helpen om het aanbod aan communicatieonderwijs te vergroten en te verbeteren, onder meer door een bemiddelende rol te spelen tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Denk aan (gast)docenten uit het bedrijfsleven, uitdagende stageplekken en het stimuleren van derde geldstroomonderzoek.

Starters
De stichting wil het aantrekkelijk maken voor afstudeerders (en ervaren communicatieprofessionals) om een eigen communicatiebedrijf te starten in Leiden. Bijvoorbeeld door starterscoaching en door incubators waar starters in een stimulerende omgeving kunnen werken aan de opbouw van hun bedrijf.

Doorgroeiers
Na de eerste drie jaar moet er voldoende ruimte zijn om door te kunnen groeien. Bijvoorbeeld als zzp'er in een flexkantoor, en in kantoorunits in diverse soorten en maten. Onder meer in de Huizen van de Communicatie in Nieuwe Energie, de Meelfabriek en mogelijk het Nobelcomplex. En er moeten voldoende grotere zelfstandige kantoorruimte zijn, om de doorgroeiende bedrijven aan Leiden te binden, en om grotere communicatiebedrijven van buiten Leiden te interesseren in een vestiging in de stad.

Netwerken
Hoewel de meeste onderwijsinstellingen en bedrijven actief zijn in landelijke en internationale netwerken, blijken zij ook behoefte te hebben aan ontmoeting en netwerkvorming binnen de stad en regio zelf. Inspirerende ontmoetingen en netwerkvorming wil de stichting stimuleren, omdat dat weer de basis van samenwerking, innovatie en groei vormt. In de eerste plaats binnen de communicatiesector zelf, maar ook tussen de communicatiesector en andere sectoren uit de (creatieve) economie.

Openingsevenement 14 februari 2010
Kortom: veel werk aan de winkel dus. Te beginnen met: 1. een openingsevenement op 14 februari 2010; 2. een onderzoek naar vraag en aanbod van kantoorruimtes voor communicatiebedrijven, inclusief benchmark met andere steden; 3. het opzetten van een incubator en 4; het initiëren en begeleiden van gesprekken tussen onderwijsinstellingen en communicatiebedrijven om tot meer samenwerking te komen.

Geen opmerkingen: