maandag 23 maart 2009

Life sciences meet space

(Uit: Regionieuwsbrief gemeente Leiden, 19 maart 2009:)

Holland-Rijnland huisvest twee grote kennisclusters: Leiden Bio SciencePark en ESA/ESTEC/SpaceBusinesspark in Noordwijk (zie foto). De afstand in kilometers is gering maar tot nu toe is er weinig interactie tussen de beide clusters.

De Kamer van Koophandel en de gemeenten Leiden en Noordwijk hebben opdracht gegeven tot een onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen beide kennisclusters. Dat zou op de duur nieuwe economische activiteit kunnen genereren. De aanwezigheid van twee kennisclusters op zo’n korte afstand zou ook een interessante vestigingfactor voor nieuwe bedrijven kunnen zijn.

Het onderzoeksrapport rapport noemt als invalshoeken waarbij Life Sciences en Space elkaar inhoudelijk raken:
- Gebruik van de speciale ruimte-omstandigheden: micro-zwaartekracht (‘micrograviteit’), stralingsbelasting, etc;
- Ondersteuning van planetaire exploratie (ruimte als voorportaal voor enabling “science and technology demonstrations”): met name life detection gerelateerd ;
- Ondersteuning van bemande ruimtevaart: lichamelijke gezondheid, closed cycle afvalverwerking, etc;
- ISS. Het in dit kader belangrijkste ruimteplatform dat via ESA beschikbaar is voor Europese organisaties, is het International Space Station (ISS) Met name de toevoeging van de Europese onderzoeksmodule Columbus (zie kader) begin 2008 en de voorgenomen uitbreiding van de permanente bezetting van drie naar zes astronauten, zal de onderzoeksmogelijkheden sterk doen toenemen. Gezien het doel en de uitrusting van ISS, biedt dit mogelijkheden voor de langdurigste en meest complexe activiteiten vanuit alle gezamenlijke invalshoeken van Life Sciences en Space. Op aarde beschikt ESA over een veelheid aan testfaciliteiten en –simulaties die geschikt zijn voor de voorbereiding en/of ondersteuning van (delen) van ruimteactiviteiten maar ook in te zetten voor experimenten met een ander oogmerk. Deze faciliteiten zijn uiteraard veel sneller toegankelijk en relatief goedkoop waarmee ze op zich al een interessant aanbod kunnen vormen.
- Gebruikersgroep. Begin 2009 is een Life Sciences – Space gebruikersgroep opgericht met als doel van en met elkaar te leren en nieuwe mogelijkheden te scheppen. Deze gebruikersgroep verenigt en staat open voor alle belanghebbenden met een regionale connectie: daadwerkelijke en potentiële gebruikers, bedrijven en onderwijs- / wetenschappelijke instellingen, direct bij het onderwerp betrokken partijen en meer generieke toeleveranciers. Vanuit de betrokken overheden wordt deze gebruikersgroep in ieder geval in de opstartfase actief ondersteund en gefaciliteerd door de Kennisalliantie Zuid-Holland .

Geen opmerkingen: