dinsdag 6 januari 2009

Geen geld

Terwijl we nog aan het juichen waren over de 400.000 euro die de gemeente Leiden op de begroting had uitgetrokken voor de huisvesting van creatieve bedrijven de komende jaren, kwam dit bericht uit Rotterdam: de stad investeert 60 miljoen extra in de ontwikkeling van de creatieve industrie in 2008. Waaronder 25 miljoen van de gemeente.

Op zo'n moment zakt je de moed een beetje in de schoenen. Met zo weinig budget is het lastig concurreren. De gemeente Leiden heeft nauwelijks geld om nieuwe investeringen te doen. De andere grote partij in Leiden, de universiteit, moet miljoenen bezuinigen en kijkt eerder naar waar het een tandje minder kan in plaats van een tandje meer (zie de bezuiniging op het LAKtheater). In Leiden ontbreekt het aan aansprekende, financieel draagkrachtige grote bedrijven die hun lokale maatschappelijke rol kunnen oppakken door te investeren. En grote investeerders in Nederland laten Leiden vaak links liggen omdat het een 'moeilijke' stad is.

Geen geld dus, maar wel een grote creatieve klasse die om meer kwaliteit in de stad vraagt. Hoe dit op te lossen? Woorden en gedachten die in mij opkomen:
- Samenwerking in plaats van tegenwerking. Als de gemeente geen geld heeft voor initiatieven, kan ze op z'n minst proberen de creatieve initatieven van anderen in de stad niet in de kiem te smoren (regels, vergunningen, verkoop gebouwen etc.);
- Mobiliseren van creatieve geesten in de stad die iets willen en kunnen betekenen voor de stad, en voor hen de weg vrijbanen op het stadhuis om tot die betekenis te komen. Niet door weer een hele ronde visievorming en ideeen spuien, maar door gericht acties te ondernemen die het culturele en creatieve klimaat in Leiden instant verbeteren;
- Groot zijn in het kleine (de muurgedichten!);
- Focussen, durven kiezen: bio science en communicatie;
- Schaalvergroting: gemeentelijke herindeling;
- Investeerders verleiden en beslissingen durven nemen: waarom moet het bijvoorbeeld zo lang duren totdat er een megabioscoop komt, als je al een kandidaat hebt? En kunnen we niet een haalbaar doel stellen voor wat betreft het Aalmarktproject? Het gaat om extern geld dat alleen op toestemmingen wacht. Toestemmingen kosten geen geld;
- En last but nog least: mensen op het stadhuis laten zoeken naar extern geld. We hebben een subsidiemakelaar nodig die daadkrachtig de wereld afstruint op zoek naar extra geld. We laten grote hoeveelheden provinciaal geld, Rijksgeld en Europees geld liggen dat meer slagvaardige steden wel naar binnen halen.

Geen opmerkingen: