maandag 26 september 2011

'Argument voor verhuizing deel Universiteit Leiden naar Den Haag is onzin'

'Aantoonbare onzin', noemt Ton van Raan van de Universiteit Leiden het argument dat rechtsgeleerdheid, politieke wetenschappen en bestuurskunde alleen succesvol in hoofdsteden beoefend kunnen worden. In een interessante column voor het blad van de BV Leiden schrijft hij: 'Universiteiten in steden die geen besturscentra zijn zoals Oxford, Leuven of Heidelberg doen het uitstekend in bovengenoemde vakgebieden zonder dat ze afhankelijk zijn van Londen, Brussel of Berlijn.' De hoogleraar Ontwikkeling van wetenschap en technologie gelooft maar weinig van de argumenten van zijn universiteit dat het goed zou zijn voor onderwijs en onderzoek als deze delen van de universiteit naar Den Haag zouden verhuizen.

Alerter zijn
'Er is weinig reden voor ons stadsbestuur om de Haagse ontwikkelingen op voorhand toe te juichen. Men doet er beter aan een onderzoek te laten uitvoeren naar de gevolgen van de Haagse vestiging voor de stad Leiden', zo zegt Van Raan. 'Voorlopig zijn die alleen negatief: verlies aan studenten, aan belangrijke congressen, en aan de mogelijkheid zelf internationale instanties en activiteiten binnen te halen. We moeten ons niets laten wijsmaken met mooie praatjes over het belang van samenwerking, over 'globalisering', de hele Randstad als grote metropool, en dat Leiden te klein is. Het Leidse stadsbestuur moet veel alerter zijn op alles wat de positie van onze stad nadelig kan beïnvloeden.'

Ondernemerschap
Van Raan pleit er in zijn column voor dat de juridische en sociale faculteit zich sterker op ondernemerschap moet richten. 'Juist in combinatie met het Bioscience park is vanuit die vakgebieden veel te doen: octrooirecht, onderwijsadvies, consumentengedrag, patiëntveiligheid, adviesbureaus op talloze juridische en sociale terreinen. Zo'n verbreding maakt het Biosciencepark en de stad economisch sterker.'

Geen opmerkingen: