woensdag 31 augustus 2011

Voeg daad bij woord

Het huidige kabinet vindt dat de kunstsector meer overgelaten kan worden aan particulier geld en minder overheidssteun behoeft. Het zou mooi zijn als de leden van deze partijen vervolgens daad bij woord voegen en dat zij en masse mecenas worden van kunst- en cultuurinstellingen. Ik kwam erop omdat bij het Lucas van Leyden Mecenaat van Stedelijk Museum De Lakenhal een VVD-prominent mede om deze reden mecenas is geworden. Een respectabel initiatief.

Geen opmerkingen: