donderdag 28 april 2011

Cultuurparticipatie of cultuur als trekpleister?

In deze filmpjes vertellen cultuurmakers en raadsleden in Leiden kort wat zij verwachten van het cultuurbeleid in Leiden. Wat opvalt: raadsleden noemen vooral cultuurparticipatie als belangrijkste punt en zeggen minder over cultuur als pijler onder de concurrentiepositie voor de stad, terwijl de cultuurmakers juist het belang van een goed cultureel aanbod voor de ontwikkeling van Leiden als succesvolle stad benadrukken. Hier lijkt nog wat afstemming nodig. Iedereen is het er denk ik wel over eens dat cultuur breed toegankelijk moet zijn. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk.

Mijn idee is dat we daarnaast vooral het besef moeten ontwikkelen dat een ambitieus cultuurbeleid van essentieel belang is voor de economische concurrentiepositie van de stad. Cultuur is belangrijk voor het welbevinden van de bevolking, maar cultuur schept direct en indirect ook banen. Voorwaarde is wel dat we het beter moeten willen doen dan de rest. Een sterk cultuuraanbod is -meer dan bij Leiden als winkelstad- bij uitstek een mogelijkheid om weer wat terrein terug te winnen voor Leiden als centrumstad in de regio.Geen opmerkingen: