donderdag 10 februari 2011

Op bezoek bij de minister-president

Eergisteren was ik een middag te gast bij Mark Rutte op het Catshuis. Met nog veertien andere Nederlanders die zich op een of andere manier extra inzetten voor de maatschappij. Zo'n bijeenkomst geeft de MP een keer per jaar de gelegenheid om te horen wat er speelt en om energie en inspiratie op te doen (niet iedereen in Nederland klaagt).

Eigen initiatief
Ik vertelde over Leiden Communicatiestad, het Huis van de Communicatie in Nieuwe Energie en de Meelfabriek en Stadslab Leiden. Initiatieven waar we als burgers van Leiden zelf het voortouw in nemen. Niet alleen kijken naar de overheid, maar vooral kijken wat je zélf kunt doen. Dat sprak de minister-president uiteraard aan.

Overheid blijft belangrijk
Maar ik heb Mark Rutte óók verteld dat je niet  zonder de overheid kunt. Als Stadslab kunnen we bijvoorbeeld ideeën leveren, positivisme en netwerken. Met in die netwerken soms financiers. Maar de gemeente houdt altijd een centrale rol op vele terreinen: als eerste aanspreekpunt voor veel burgers en organisaties, als grootgrondbezitter, als vergunningverlener en als bolwerk van kennis over ontwikkelingen in de stad. Bovendien is het nog steeds zo dat partijen meer fiducie krijgen in een project als de gemeente er bij betrokken is, als een soort 'kwaliteitskeurmerk'. En ik heb hem verteld dat in Leiden nu een positieve sfeer is ontstaan waarbij politiek en ambtenarij nadrukkelijk de samenwerking zoeken met externe partijen. Dat zou wat mij betreft als voorbeeld voor heel Nederland kunnen dienen.

Inspiratie
De inspiratie was trouwens wederzijds. Of je het nu eens bent met de politieke standpunten van de huidige regering of niet, de minister-president straalde van top tot teen aanstekelijk optimisme en energie uit. Zo'n leider kunnen we in de huidige tijden wel gebruiken. En ik heb vol bewondering geluisterd naar de verhalen van mijn tafelgenoten. Bijvoorbeeld naar het echtpaar dat al veertig jaar een groentewinkel heeft in een Haagse buurt waar gaandeweg alle autochtonen zijn weggetrokken. En naar een ex-politieman die zich hartstochtelijk inzet voor de breedtesport in moeilijke wijken en een goed verhaal met mooie voorbeelden had over dat de overheid niet alleen in cognitie (scholen) geld moet steken, maar ook in sportende jeugd als oplossing voor een hoop maatschappelijke problemen.

1 opmerking:

Trudy Kwik / Kwik Events zei

Wat een gave ervaring, leuk voor jou én weer mooie promo voor de stad!

Trudy