dinsdag 15 juni 2010

Ontwerpmarathon Leidse pleinen op 25 en 26 juni

Op de Dag van de Architectuur organiseert het RAP samen met het Stadslab een pleinenmarathon waarin samen met bewoners en andere betrokkenen aan de leidse pleinen zal worden ontworpen. De marathon start op vrijdag 25 juni om 17:00 uur in het RAP en op het Hooglandsekerkplein, en eindigt 26 juni om 17:00 uur. Na een inleiding over het belang van pleinen als openbare of collectieve ruimte zullen vijftien ontwerpgroepen de pleinen aanpakken.

Deskundigen en omwonenden
Voor de pleinenmarathon vragen de organisatoren nadrukkelijk om deelname van betrokkenen bij Stadslab en RAP. Creatieve mensen en deskundigen. Zij mixen elke groep met omwonenden. Die ontvangen nog een oproep in hun brievenbus om mee te werken aan “hun” plein.
Aanmelden (tot 21 juni) kan op http://www.rapsite.nl/ of door een mailtje te sturen naar info@rapsite.nl. Vermeld daarbij aan welke groep u mee wilt doen. Het overzicht van de groepen en het tijdstip waarop ze plaatsvinden, is hier te downloaden.

Hoe werkt de marathon?
De grote pleinen zijn meestal complexer dan de kleine. Daarom concentreren de ontwerpgroepen van grote pleinen zich alleen op één plein terwijl bij middelgrote en kleine pleinen juist gewerkt zal worden met een stadszone met meerdere pleinen. Elk plein is ingedeeld en komt op in een drie-uurs schema aan bod. Zie hiervoor de indeling van de pleinen op http://www.rapsite.nl/
Pleinen zijn openbare ruimten die een belangrijke functie hebben in het openbare een collectieve leven in de stad. Volgens de initiatiefnemers worden pleinen op dit moment niet maximaal gebruikt en zoeken ze mogelijkheden dat te verbeteren. De eerste stap hierin is aandachtig de mogelijkheden van de pleinen in beeld te brengen. Vervolgens zal dit najaar een pleinenboek van Leiden worden samengesteld.

Geen opmerkingen: