vrijdag 5 februari 2010

Weinig oog voor innovatieve financieringsvormen

Voordat we richting einduitslag gaan (bekendmaking om 10.00 uur!), nog een paar laatste van de in totaal 70 aspecten waarop ik de verkiezingsprogramma's heb beoordeeld.

Wonen, sport en media
Voor het binnenhalen van talent is het belangrijk dat er voldoende aantrekkelijke woningen zijn, zowel voor studenten/starters als woningen van een bijzondere kwaliteit. PvdA, CDA, Stadspartij Leiden Ontzet en D66 hebben oog voor de starters, VVD en CDA voor woonkwaliteit in de verkiezingsprogramma's.

Sport wordt in het algemeen niet als een factor gezien die de concurrentiepositie van de creatieve stad vergroot. Desalniettemin denk ik dat een ambitieus sportcentrum als het Huis van de Sport mét 400 meter ijsbaan wel degelijk een zogenoemde 'woonattractie' kan vormen. Het Huis van de Sport kan op support rekenen van PvdA, SP, VVD, CDA, D66, Stadspartij Leiden Otzet en Leefbaar Leiden. De 400 meter ijsbaan op steun van PvdA, SP, Stadspartij Leiden Ontzet, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Tot slot: voor een betere samenwerking in de creatieve stad is een hoogwaardig medialandschap nodig als communicatieplatform. Dat is nu nog niet goed ontwikkeld in Leiden. Geen van de partijen heeft iets over media in het programma opgenomen, het CDA vermeldt wel dat overal draadloos internet in de stad moet zijn.

Financiën
Als je er maar allemaal ideetjes in stopt, dan win je deze verkiezing wel, zou je zeggen. Ik heb echter ook gekeken naar hoe de politieke partijen de organisatorische en financiële haalbaarheid zien. Wat me opvalt is dat de meeste partijen een aantal interessante financieringsvormen laten liggen. Geen van de partijen streeft bijvoorbeeld naar publiek-private samenwerkingen, hoewel ik vanuit investeerders in de stad weet dat daar kansen liggen. Tax increment financing komt alleen bij het CDA terug (in de zinsnede over het Ondernemersfonds). De braakliggende subsidies van provincies, rijk, Europa en andere fondsen zijn ook alleen opgemerkt door het CDA. De verkoop van gemeentelijk onroerend goed wordt als manier gezien om geld binnen te halen, maar D66 is de enige die dat verkopen expliciet ziet als mogelijkheid voor strategische gebiedsontwikkeling. Stadspartij Leiden Ontzet pleit ervoor om culturele organisaties die nu gemeentelijk vastgoed huren, dat mogen blijven doen.

Bestuurscultuur
Daarnaast is de realisatie van plannen alleen mogelijk als er iets wordt gedaan aan de verstikkende bestuurscultuur in onze stad. CDA en D66 hebben daar de meest uitgewerkte ideeën bij. En het is nodig dat het ambtelijk apparaat de kennis en wil heeft om de regiefunctie van de gemeente waar te maken. Het verkiezingsprogramma van de PvdA gaat het meest in op de professionalisering en enthousiasmering van het ambtelijk apparaat, gevolgd door CDA en D66.

4 opmerkingen:

Sabine zei

Hoi Jeroen,

Ik heb je vergelijkend warenonderzoek tot nu toe met interesse gevolgd. Maar je laat onder Financien m.i. toch een groot onderscheidend punt liggen: alleen D66 heeft uberhaupt de moeite genomen om haar keuzes financieel te onderbouwen in een aparte bijlage. Levert dat ons geen punten op:)?

harteljke groet
Sabine Verschoor

Jeroen Maters zei

Ha Sabine, jullie deden dat als enige en dat is hartstikke goed. Voor de vergelijking heb ik vooral gekeken naar de punten die specifiek betrekking hebben op het verbeteren van de concurrentiekracht van Leiden als creatieve stad. Een belangrijk onderdeel daarbij is dat je financiering(svormen) weet te vinden die andere steden niet of minder vinden - bijvoorbeeld dat jij wél gebruik maakt van Europese innovatiefondsen en andere steden niet. Of dat jij wél samenwerkt in ijzersterke PPS-projecten met marktpartijen en de rest niet of minder. In contacten met projectontwikkelaars en met creatieve stad-professionals uit andere steden merk ik dat dit onderdeel veel minder wordt uitgebuit dan zou kunnen door Leiden. Het lijkt me goed om een ambtenaar een tijdje vrij te spelen om al die zeg maar derde geldstroom-mogelijkheden voor Leiden op een rijtje te zetten.

Sabine Verschoor zei

Goed punt. Ik zou je niet kunnen zeggen of dat nu wel of niet gebeurt. Ik beloof je, zodra ik word verkozen (D.V.:) ga ik er achteraan.

groet
Sabine

Marije van den Berg zei

Dat gebeurt nu te weinig, is mijn ervaring. Wat in Leiden lastig is, is loslaten. Bij het Huis van de Sport zie je nu dat dat "afgedwongen" (in positieve zin) wordt door de mensen die actieve trekkers zijn en kennis van zaken hebben. Maar de neiging van het stadhuis (inclusief de politici) is nog steeds om veel dichtbij te houden en als het even kan zelf alles tot aan de boompjes in te tekenen en dan pas over te laten aan de markt. En die zijn dan wel gek :).

Ik begrijp dat nog ook, want het is me nogal een risico in een "afreken"-stad als Leiden om invulling uit handen te geven. Dat vraagt bovendien ook veel van de gemeenteraad, die moeten zorgen voor kaders vooraf en niet op het eind alleen moeten streven naar een 'njet' maar ambities moet formuleren. Ik merk zelf ook dat het heel lastig was en is om door de berg projecten, dossiers en papier heen te komen en daarvóór te gaan zitten. Maar dat moet wel gebeuren. En gelukkig zijn er dan mensen zoals Jeroen die ons daar een goede voorzet voor geven!

Overigens heeft de PvdA ook een financiele paragraaf :)