dinsdag 6 oktober 2009

Derde sport van Leiden, nu nog een ijsbaan

Na voetbal en zwemmen heeft de schaatssport in Leiden de meeste sportbeoefenaren. Meer nog dan bijvoorbeeld tennis en hockey. En we hebben de laatste tijd veel jong talent dat hoge ogen gooit op (inter)nationale kampioenschappen. Maar waar alle andere sporten beschikken over één of meerdere volwaardige locaties, moeten de schaatsers zich behelpen met een lullig 200-meterbaantje dat op elk moment in elkaar kan storten.

Ik heb er zelf jaren schaatsles gehad. Vier slagen op het rechte eind en je moet alweer de bocht in. In een treurig stemmende ambiance met het comfort van een Oosteuropese woonkazerne. Het is een straf om er je schaatsen onder te moeten binden. De dichtstbijzijnde alternatieven in Den Haag (zuid) en Haarlem (noord) zijn al gauw drie kwartier verder met de auto.

Initiatiefgroep Kunstijsbaan Holland Rijnland
Goed nieuws daarom dat er een Initiatiefgroep Kunstijsbaan Holland Rijnland is gekomen, waarin ijsclubs uit de gehele regio zich hebben gebundeld. En dat zijn er nogal wat. Bijna elk dorp rond Leiden heeft een eigen, vaak zeer actieve, ijsclub. Dertig in totaal. De groep nodigt raadsleden en wethouders uit de regio uit om 10 oktober af te reizen naar Hoorn om te zien hoe het ook kan. Daar hebben alle regiogemeenten hun steentje bijgedragen aan een vierhonderdmeterbaan, de Westfries (zie foto).

Als het zelfs in Hoorn lukt, moet het toch ook in Leiden lukken zou je zeggen. Een bijkomend voordeel van een ijsbaan in Leiden is dat de stad zich daarmee echt kan onderscheiden. Want elke zichzelf respecterende gemeente heeft een zwembad, maar een ijsbaan is maar een paar gemeenten gegeven. Misschien in combinatie met een evenementenhal, zoals diverse andere ijsbanen als Triavium en de Uithof doen?

Geen opmerkingen: