maandag 22 juni 2009

Stichting Leiden Communicatiestad opgericht

Na een uitgebreide voorbereidingsperiode is de Stichting Leiden Communicatiestad opgericht. Afgelopen donderdag was de eerste bijeenkomst met het nieuwe bestuur, de initiatiefgroep die aan de basis stond van de stichting en andere enthousiastelingen die zich hebben aangesloten. Het doel van de stichting is om de communicatiesector in Leiden als tweede pijler onder de stadseconomie te helpen ontwikkelen - naast de bioscience. Dat brengt een stabielere, bredere basis onder de stadseconomie. Nu al is de sector na de bioscience de grootste werkgever, maar nog erg onzichtbaar. Een betere profilering is dan ook één van de speerpunten van de stichting.

Prioriteiten
Voor de komende anderhalf jaar zijn drie prioriteiten gesteld:
1. Meer huisvestingsmogelijkheden voor communicatiebedrijven, te beginnen met een onderzoek naar de behoeftes en het afstemmen van het aanbod van Nieuwe Energie, Meelfabriek en de panden van de Stichting Werk en Onderneming

2. Stimuleren van samenwerking en innovatie, te beginnen met zichtbaar maken wie er nu eigenlijk allemaal al actief zijn in de stad en het enthousiasmeren om mee te doen

3. Verbeteren van de afstemming van onderwijs (universiteit, hogeschool, ROC) op de arbeidsmarkt

Bestuur
De stichting heeft een startbudget van anderhalve ton per jaar, voor de helft gesubsidieerd door de gemeente Leiden en voor de andere helft bijeengebracht door partijen in de stad (universiteit, hogeschool, ROC, Kamer van Koophandel, bedrijven). Een krachtig bestuur is gevormd, dat bestaat uit:
- Jacques van Gaal (voorzitter RvB ROC Leiden - voorzitter stichting)
- Jeroen Maters (directeur Maters & Hermsen Leiden- secretaris/penningmeester)
- Guido Enthoven (directeur Instituut voor Maatschappelijke Innovatie Leiden)
- Sigrid de Zwart (directeur Zabriski Communicatie Leiden)
- Paul van Maanen (voorzitter CvB Hogeschool Leiden)
- Wim van den Doel (decaan Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Leiden)
- Ondine Gort (directeur Communicatie Leids Universitair Medisch Centrum)

Stuurgroep en directeur
Een brede Stuurgroep met professionals uit de Leidse communicatiesector fungeert als klankbord voor directeur en bestuur en helpt bij de realisering van de projecten. De stichting verwacht op korte termijn de nieuwe directeur te presenteren, die kantoor zal gaan houden in het Huis van de Communicatie in Nieuwe Energie in Leiden. De directeur wordt de spil in de samenwerking tussen alle partijen en het 'gezicht' van de stichting.

Geen opmerkingen: