donderdag 11 december 2008

Eindelijk: een visie op de binnenstad van Leiden

Aanstaande dinsdag komt de Structuurvisie 2030 op de ontwikkeling van de binnenstad van Leiden in de vergadering van het College van B&W. Is dat bijzonder? Ja. Want vreemd genoeg hebben we decennia lang zonder stadsvisie geleefd, zonder eindresultaat voor ogen. Eindelijk hebben we nu een breed gedragen plan waarin staat hoe de historische Leidse binnenstad weer de centrumfunctie gaat vervullen die het verdient. De centrumfunctie die het had, toen de Breestraat (zie foto) nog een populaire winkelstraat was.

Vandaag was ik bij de voorbespreking van het plan met andere mensen die bij de visievorming betrokken zijn geweest. Men was unaniem in de complimenten voor de inspanning van de ambtenaren van het Programma Binnenstad. Dit is de visie die de stad nodig heeft. Waar we jaren in kringetjes om elkaar heen hebben gedraaid over hoe het zou kunnen en moeten met de stad, ieder vanuit zijn eigen belang, ligt er nu een coherent en inspirerend concept waarin alles bij elkaar komt: vervoer en groen, winkelen en wonen, cultuur en werken, toerisme en wetenschap.

Concrete acties
Het mooie is dat de visie meteen is vertaald in concrete acties. Ruim tweehonderd (!), met daarbij -ook nieuw- de namen van partijen die daar een rol in kunnen vervullen (organiseren, investeren). De tijd van kringetjes draaien is voorbij: nu het duidelijk is wat er moet gebeuren, is het tijd voor actie.
Het plan is zo veel omvattend dat het moeilijk is om in dit kleine stukje het volledige verhaal te vertellen. Het gaat om het verbeteren van het winkelaanbod (meer grotere units voor grote namen, betere uitstraling). Het gaat om een betere bereikbaarheid (RGL, parkeergarages). Het verfraaien van straten en pleinen (station, Beestenmarkt). Het toevoegen en verbeteren van cultuur, bedrijvigheid, levendigheid (nieuwe festivals en plaatsen waar evenementen kunnen plaatsvinden). En het meer en slimmer promoten van de sterke punten van de binnenstad. Want de binnenstad ís al prachtig, dat vergeten we nog wel eens.

Eén thema?
Ik zal de komende tijd wat nader op de diverse ontwikkelingen ingaan. Interessant was nog wel de discussie tijdens de bijeenkomst die werd aangezwengeld door hoogleraar architectuur Fons Verheijen. Durven we als stad te kiezen voor één krachtig thema, zoals Deventer Boekenstad, of niet. Het resultaat van die discussie was dat 'Leiden, Stad van Ontdekkingen' een prima kapstok is om mensen te interesseren in Leiden. Bedacht door hoogleraar Ton van Raan, die er ook was. Het gaat dan niet alleen om belangrijke ontdekkingen in het verleden te presenteren, maar juist ook de ontdekkingen van nu en de toekomst te laten zien.
Het wordt nu tijd om die slogan te gaan 'laden', zoals dat in de wereld van marketingcommunicatie heet. Daad bij woord voegen, in het Nederlands. Niet alleen door groots en meeslepende acties, maar juist ook doordat alle partijen in de stad op hun manier hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarbij geholpen door partijen als Stadspartners Leiden en Centrummanagement Leiden. En zo veel mogelijk in samenwerking met elkaar. Met het gevoel dat het nu echt gaat gebeuren, en dat men mee wil doen, verlieten de mensen de inspirerende bijeenkomst.

Geen opmerkingen: