maandag 8 december 2008

Communicatiesector als tweede economische pijler

Aanstaande vrijdag komt het beoogd bestuur van de Stichting Leiden Communicatiestad voor het eerst bijeen. Twee jaar is er hard gewerkt aan de voorbereidingen. Het doel: de communicatiesector als tweede pijler onder de creatieve economie van Leiden ontwikkelen, naast de bioscience. Waarom? Hier negen redenen:

1. We bouwen op bestaande kracht
De communicatiesector in Leiden is de een na grootste economische sector van Leiden, na de bioscience. Eén op de tien bedrijven in Leiden behoort tot deze sector. In Leiden zijn zo'n 600 bedrijven gevestigd, in de Leidse regio nog eens 400. Dat is 75% van alle bedrijven in de creatieve economie. Zij bieden werkgelegenheid aan enige duizenden professionals: journalisten, vormgevers, reclamemakers, evenementorganisatoren, fotografen, websitebouwers, filmmakers, tentoonstellingsbouwers, pr- en communicatieadviseurs, uitgevers etc.

2. Goede aansluiting op het onderwijs
Driehonderd studenten studeren Communicatie op de Hogeschool Leiden. Het ROC Leiden zet steeds meer in op het communicatieonderwijs, bijvoorbeeld met de ICT Academie. Op de Universiteit Leiden zijn masters op het gebied van communicatie. Zoals Media Technology, Journalistiek & Nieuwe Media, Book & Digital Media Studies en Photographic Studies. De professoren zijn beroemde mensen in hun vakgebied, zoals de New Yorkse Magnum-fotografe Susan Meiselas, journalist en communicatiewetenschapper Mark Deuze (ook uit de VS) en filosoof Bas Haring. Ook in het bacheloronderwijs komt er steeds meer aandacht voor communicatie. Tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven zijn spannende combinaties te bedenken.

3. Communicatie zit in het DNA van Leiden
Leiden is van oudsher een communicatiestad. Met Haarlem was het ooit de belangrijkste stad van uitgevers en drukkers. Thuisbasis van grote namen als Plantijn en Sijthoff. Niet vreemd, met de oudste universiteit van Nederland binnen de stadspoorten. Wetenschappelijke vondsten moesten worden verspreid onder het publiek. Wetenschappelijke uitgeverij Brill bestaat nog steeds en is een van de weinige beursgenoteerde bedrijven met een hoofdzetel in de stad.

4. Een eigen kracht: kennis en communicatie
Een hele brede communicatieketen is in Leiden gevestigd. Daarbinnen zijn bedrijven die zich met communicatie van kennis bezighouden nadrukkelijk vertegenwoordigd. En omgedraaid veel bedrijven die hun producten en diensten bouwen op basis van research, van kennis. Veel Leidse bedrijven werken niet (alleen) op intuïtie, maar op wetenschap. Amsterdam is voor de snelle reclamejongens- en meisjes, wij zjin voor de slimme communicatiejongens- en meisjes.

5. Een aantal belangrijke frontrunners
We hebben een aantal paradepaardjes in de stad. Brill bijvoorbeeld, een van de belangrijkste wetenschappelijke uitgeverijen ter wereld. Joost, dat met een internationale staf op de Schipholweg een revolutie in het televisiekijken aan het bewerkstelligen is. NPK, één van de belangrijkste ontwerpbureaus van het land. Maters & Hermsen, het grootste bureau in Nederland op het gebied van bedrijfsjournalistiek. Maar ook prijswinnende mediamakers, zoals Emmy Award-winnaar Albert Reinders die met zijn bedrijf MediaAdvice in Leiden is gevestigd. Zij kunnen als inspirerende boegbeelden dienen.

6. Een toekomstvaste sector
De wereld wordt meer en meer een informatiesamenleving. De communicatiesector zal nog jaren blijven groeien. Bijkomend voordeel: een deel van het communicatiewerk is gebonden aan het Nederlandse taalgebied en kan niet zo makkelijk verhuizen naar lagelonenlanden.

7. Communicatie is een exportproduct
De meeste communicatiebedrijven in Leiden werken voor opdrachtgevers in heel Nederland en daarbuiten. Communicatie is daarmee één van de belangrijkste exportproducten van onze stad. In tegenstelling tot bijvoorbeeld detailhandel, waar het geld voornamelijk binnen de eigen economie wordt rondgepompt. Dat Leiden centraal in de Randstad en vlakbij Schiphol gelegen ligt, maakt het extra interessant als vestigingsplaats voor communicatiebedrijven die de hele Randstad en het buitenland tot klant hebben.

8. Veel werkgelegenheid in een krappe stad
Leiden heeft niet veel ruimte. Communicatiebedrijven hebben niet veel ruimte nodig. Communicatieprofessionals hebben meestal niet meer dan een werkplek met computer nodig. Dat is veel werkgelegenheid op weinig vloeroppervlak.

9. Inspirerende creatieve bedrijfsruimten
Langzaam maar zeker komen er in Leiden steeds meer inspirerende bedrijfsruimten beschikbaar voor communicatiebedrijven. In mei opende het Huis van de Communicatie in Nieuwe Energie. Fase II volgt in De Meelfabriek in Leiden. Centrale ontmoetingspunten waar communicatiebedrijven en communicatieonderwijs kunnen samenwerken aan innovaties.

Geen opmerkingen: